שאלות חזרה נה-נז
1. מדוע אין הקבה מעלים מהצ' את אשר עושה בשמים ועתיד לעשוץת בעולם?
2. מדוע אף לצ' יש לעשות בגלוי את רצון ה'? מה זה עוזר לאנשים?
3. מה הכוונה שנתן את כל הארץ לאברהם?
4. מה היא ענוה כיצד רואים אותה אנו באברהם והיכן יכול אתה לזהות לכונה זאת בנפשך?
5. השירות שאדם עושה לצ' מגן עליו כיצד וכיצד אנו רואים את זה בלוט עד כדי שנקרא ישוב על שמו?