שאלות חזרה נב-נד:
1. מה פירוש המושג "וישקיפו"? מהיכן לומדים זה ומה זה אומר מבחינה נפשית?
2. מתנה ניתנת למי שאוהבים. מהי המתנה שנותן הקב"ה לאדם? כיצד מתנה זו מגלה אהבה?
3. איזו מתנה קיבל אברהם מהקב"ה? ומה הזכיה שזכה בה לעתיד לבוא?
4. מדוע זכה אברהם אם האנשים שראה היו בעצם מלאכים? והרי טעה בתפיסת המציאות.
5. כיצד אכלו המלאכים שאינם אש? שהרי נאמר כי באש שלהם נשרף המאכל ומה אתה למד מכך על אהבת חברים?
6. מהי לויה ומדוע כל האירוח תלוי בה?
7. מהו המציל את האדם? כיצד ישיג הצלה זו בדרך של לויה בשיחה עם חברו?