"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שאלות חזרה א'קסה-א'קסו
1. מהן ג' הבחי' המתפשטות לז"א, ומה אינה בכלל המוחין דגדל'?
2. האם החו"ב שהם או"א עלאין וישסו"ת, מתפשטים בעצמותם בז"א? אם לא, מה כן מתפשט?
3. מה מתוך התבונה מתפשט כמוחין (דהיינו חב"ד) בז"א, ומה מהתבונה רק לכתר?
4. ממה נבנית כ"א מבחי' חח"ן, בג"ה ודת"י של ז"א?
5. האם החסדים דז"א לאחר שהושלם לט' בחי' ע"י נה"י דתבונה, מתפשטים למטה מחזה? אם לא, מדוע?
6. מה ההבדל העקרוני בין מה שניתן עד ב' שנים ויום אחד ומה שניתן מ-ב' שנים ועד ט' שנים ויום אחד?
7. אילו בחינות ניתנות בשנה ה-ג' ובשנה ה-ד'?