"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שאלות חזרה מג-מה
1. אילו ב' דינים ולפי איזה סדר צריך לתקן?
2. מהי בחינת מגפה ומדוע לא די לתקן את בחינת המגפה?
3. מדוע חלש ליבו של רבי אחא? מהי החזרתם בתשובה שלמה? ומדוע הוחלף השם של הכפר מטרשא למחסיא?
4. מהו שחדל להיות לשרה אורח כנשים? איזה תיקון זה? הסבר ונמק.
5. כיצד מבטא המשך הפסוק "אחרי בלותי היתה לי עדנה" את תחיית המתים?
6. מדוע צריך את התערבותו הישירה של הקב"ה בתחיית המתים?
7. מהו שכתוב "ויאמר" בלי לומר מי הוא האומר? כיצד זה קשור לתחיית המתים ולשכינה הקדושה?