"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שאלות חזרה אקסג-אקסד
1. הסבר המושג "צלם". מהו ג"ר שבו ומהו ו"ק שבו?
2. הסבר את המושג "הצלם הוא פרצ' גמור, דק וזך מאד". במה הוא שונה מהגוף הרגיל?
3. מהם ד' המוחין שבצלם?
4. היכן מתפשטים החסדים טרם שיכנסו תוך ז"א להעשות לו מוחין?
5. מה אנו למדים מכך שגם לקטן יש ראש?