"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שאלות חזרה מ-מב
1. מהו הדבר ששמע ר' פנחס מאליהו שמציל את האדם ממות וממגפה?
2. מה ההבדל בין דבר למגפה?
3. כיצד הוא התיקון של דבר וכיצד הוא התיקון של מגפה?
4. הסבר מבחינה נפשית את התיקון על דבר ואת התיקון על מגפה.
5. מהי אדמת טרשים בנפשו של האדם?