"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שאלות חזרה א'קלא-א'קלב
1. מדוע אין שום חיבור והתכללות של הז"א עם פנימיות דישסו"ת, אפילו בזמן שז"א מקבל מוחין גדולים מישסו"ת?
2. כיצד ומתי מתחלקים ישסו"ת – לאו"א וישסו"ת דישסו"ת?
3. מהם דדי בהמה וכיצד הם קשורים ללידת ז"א דאצילות?
4. מדוע ז"א דאצילות יורד למקום בי"ע בעת לידתו ולא למקום א"א מטבורו עד סיום רגליו?
5. מהם ב' התיקונים שמקבל ז"א בהיותו יונק מדדי בהמה המצורפים למלכות דא"א?
6. כיצד היניקה מב' דדי בהמה של ז"א דאצילות משוייכת לעבודת ה' של היהודי בעולם הזה?