"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שאלות חזרה א'קלג-א'קלד
1. כיצד הלובן דאבא מקפיא את העובר?
2. מה תפקיד האודם דאמא ובאיזה תכונה יסודית היא משתמשת וכיצד תכונה זו היא המגדירה את תפקידה?
3. מהו השרש מד' בחינות דאור ישר וכן מצ"א וכן מהחיים העכשווים שלך של היחסים בין הלובן דאמא לאודם דאמא?
4. מהו הדם שיצוא ממקור האשה עם פתיחתו? מדוע מוכרח דם זה לצאת בעת פתיחת הקבר ומדוע האשה לא טהורה במצב זה?