"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שאלות חזרה א'קכט-א'קל
1. מהי הסיבה מצד התבונה ומהי הסיבה מצד ז"א ללידת ז"א?
2. מה ההבדל בין אורח לבעל הבית? כיצד זה מתבטא במעבר מבחינת אורח לאחרת אצל ז"א? מדוע זה גורם ללידה?
3. מהו מוות מצד האורות ומהו מוות מצד הכלים? אגב כך הסבר מהו "אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה"?
4. מהם ג' הטעמים בגינם נקראים נה"י דתבונה "אבנים"?