הזוהר הקודש פרשת לך לך, עמודים קמ"ב-קמ"ד, כ"ד בחשוון תשע"ה
אנחנו למדנו שבברית יצחק ישבו כל החברים ואמרו דברי תורה, ובזה אנחנו נמצאים כעת.
שואל אחד החברים –
כתוב, ויהי אברהם בין תשעים שנה ותשע שנים, וירא ה' אל אברהם.
א) למה רק עכשיו אומר שנראה ה' אל אברהם, הרי התגלה אליו כבר קודם לכן?

ב) למה כתוב תשעים שנה ותשע שנים? למה כאן שנה וכאן שנים?

אומר הזוהר הקדוש – משום שרצה הקדוש ברוך הוא לגלות באברהם מדרגת חכמה, לכן רק עכשיו, אחרי ברית המילה ניתן לו האפשרות לגילוי של חכמה. ההתגלות של ה' בבחינת הכתוב "וירא ה'", ולא רק בבחינת "מחזה", זה כבר מדרגת חכמה ולכן מחויבת הברית.
למה תשעים שנה ותשע שנים? תשעים שנה – כי השנים עד עכשיו היו ככלל המביא אל המציאות של הברית, ואין בהם חשיבות לפירוט, בשונה מתשע שנים, שבהם נגלה שכל פרט ופרט מקדם לגילוי של הברית.

לאחר שרבי אבא שומע מהחברים את דברי התורה, אומר – אשריכם בעולם הזה ובעולם הבא. אשרי חלקי שבאתי לשמוע דברים הללו מפיכם. כולכם קדושים. כולם בני אלוקים הקדוש.

עד כאן, כדאי לשמוע את השיעור המלא…