אסופת ניגונים מאת בעל הסולם והרב ברוך שלום אשלג. כדי להרגיש את המדרגות הרוחניות שהמקובלים חוו, עלינו רק להאזין לניגוניהם ולרצות להתחבר באמצעותם לדבקות בבורא.