ב` כוחות בעולם שמחה ותענוג

אהבה מתקיימת בן שניים

שמחה תלויה רק בך

על כל אחד מאיתנו מונחת העבודה להגיע לשמחה.

מי שלא שמח צריך להסתכל על המראה ולהגיד התפקיד שלי להיות שמח

צריך לבטא את הכישרון הפנימי ולפעול אותו כלפי הכלל

הדברים השלילים לבקר לשפוט וכו מביאים עצב.

כל מה שלא מגיע במסגרת השמחה מביא עצב הכי גדול.

מצווה להיות שמח.

חודש אדר מאתגר מאוד.

פורים זה אהבה.

בחודש אדר צריך להכין את עצמנו לאהבה שתבוא בפורים.

אנו יכולים לפעול את הרצון להשפיע במסגרת הרצון לקבל.
השמחה היא סוג של אתגר של כל אחד ואחד.

אסור לנו לבקש מבחוץ את השמחה

השמחה היא התפקיד העיקרי שלנו בחיים

עונג שבא בלי שמחה הוא עונג שמזיק

משנכנס אדר מרבין בשמחה

אתגר גדול, חודש שנים עשר רצון גדול, השתוקקות גדולה.

להמליך את המלך יצאת מהבית יצאת לסוכה קנית את האמונה ואז שמחת בית השואבה ורק אז שמיני חג עצרת. אז מותר הזיווג של אהבה.
לפני השמחה אתה לא יכול לקנות את האהבה.

האומנות מאפשרת לקנות האהבה, את בית המקדש הפנימי של כל אחד ואחד.